:: ประกาศแจ้งให้ทราบ ::

  • เวลาทำรายการขอเบิกวัสดุสำนักงานคือ วันพุธ เวลา 8.30 น. - 16.00น. หากเลยวัน-เวลาที่กำหนดจะนำไปทำรายการในวันถัด
  • หากท่านต้องการ เบิกของนอกวัน-เวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 115 คุณศดานันท์(เอ๋) และ 117 คุณอชิรสิทธิ์ (อ๋อง)

ขอบคุณค่ะPLEASE LOG IN